Lovestain Bitch I’m Fabulous

“Bentley”

HD: A | ED: UA | Öga: UA | Tänder: Fulltandad 

Genomfört BPH med skott (skottfast)
Godkänt vallanlagstest NHAT 

BIR-valp
2xCERT

2 kullar 

Lovestain I Got It From My Mama
Lovestain It’s Going To Be Wild
Lovestain Pretty Bitchin’ Beautiful

Lovestain Don’t Touch Me I’m Famous

Länk till Bentleys avelsdata

Länk till Bentleys BPH