RLD N Kavinya Fart Och Fläkt

“Xeo”

HD: B
ED: 0
Patella: UA
Öga: UA
Genomfört BPH med skott (skottfast)
Tävlar Agilityklass 3 & Hoppklass 3 (CERT)
Excellent & CK
Fulltandad

Länk till Xeos avelsdata

Uppfödare: Therese Hamberg Cederlund, kennel Kavinya

2 kullar

2019, Lapplandias 3+2 (SWE)
2020, Solkvarnens 2+0 (SWE)

Ägare: Jeanette Tisander. 

För mer information kontakta Jeanette Tisander på 073 982 95 43, jeanette.tisander@gmail.com