Kavinya Fart Och Fläkt

“Xeo”

HD: B
ED: 0
Patella: Ua

Öga: Ua / Eyes: Clear
Genomfört BPH med skott (skottfast) / Completed Behaviour And Personality Assessment Test (Gun shot proof)
Tävlar Agilityklass 3 & Hoppklass 3 / Competes in Agilityclass 2 & Jumpingclass 3
CERT
Excellent & CK

Fulltandad / Full dentition

Länk till Xeos avelsdata 

1 kull hos kennel Lapplandias 3+2 (SWE)

Uppfödare/Breeder: Therese Hamberg Cederlund, kennel Kavinya

Ägare/Owner: Jeanette Tisander. 

För mer information kontakta Jeanette Tisander på 073 982 95 4, jeanette.tisander@gmail.com