SEAGCH SEAG(HOPP)CH Sagogläntans Totti

“Veyron”

HD: A
ED: 0
Patella: Ua

Öga: Ua / Eyes: Clear

Tävlar Agilityklass 3 & Hoppklass 3 / Competes in Agilityclass 2 & Jumpingclass
Godkänt anlagsprov i Viltspår / Approved Aptitude Test in wounded animal tracking
1:a pris Öppenklass Viltspår / 1st prize in wounded animal tracking Open Class
Mottagare av Svenska Shetland Sheepdogklubbens Trippeldiplom
Kvalad SM individuellt 2020
BIR & BIM-valp
BIM & CERT

Fulltandad / Full dentition

2 kullar / 2 litters

2020, Kennel Bright Rivers 1+0 (SWE)
2020, Kennel Bluefutures 2+2 (SWE)

Länk till Veyrons avelsdata 

Uppfödare/Breeder: Malin Bjurén, kennel Sagogläntans

Ägare/Owner: Jeanette Tisander. 

För mer information kontakta Jeanette Tisander på 073 982 95 4, jeanette.tisander@gmail.com